Lojistik Sözlük - Ulaştırma ve Lojistik Terimler Sözlüğü

Lojistik Sözlük Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu site, internet bünyesinde “Lojistik” üzerine kurulan ilk sözlüktür.

Ulaştırma ve Lojistik Terimler Sözlüğü sizler için hazırlandı. Terimler Türkçe ve İngilizce, kısaltmaları ve açıklamaları ile sitemize eklenmiştir. Arama sayfasını kullanarak sitemiz üzerinden rahatlıkla lojistik terimlerine ulaşabilirsiniz.

Amacımız sizleri bilgiye en hızlı şekilde ulaştırmaktır.

Lojistik Sözlük – Ulaştırma ve Lojistik Terimler Sözlüğü

TMGD – DGSA

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı – Dangerous Goods Safety Advisor

TMGD’nin asil görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

TMGD

ABC Faturalama – ABC Billing

Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.).

ABC Faturalama

ABC Sınıflandırma Yöntemi – ABC Classification Method

Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması.

ABC Sınıflandırma Yöntemi

Acente – Agency

Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle tam yük bazında çalışırlar).

Acente

ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR)

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

ADR

Adres – Address

Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Adres

Adresleme – Addressing

Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.

Adresleme

Aktif İstif – Active Block

Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Aktif İstif

Antlaşma – Agreement

Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Antlaşma

Alıcının Güzergâh Belirleme Hakkı – Buyer’s Right To Route

Satıcının taşıma ücretlerini ödemediği durumlarda, alıcının taşıma rotasını belirleme hakkı.

Alıcının Güzergah Belirleme Hakkı